ព័ត៌មានអំពីស្តង់ដារ

Wed-26-February-2020

១ ស្តង់ដារ Catalogue
 ក ស្តង់ដារកម្ពុជា
 ចុចទីនេះដើម្បីទាញយកបញ្ជីស្តង់ដារកម្ពុជា

ខ ព៍ត៌មានសាកសួរអំពីការអភិវឌ្ឍស្តង់ដារកម្ពុជា
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងតាមអាសយដ្ឋានវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា (ISC)
នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍស្តង់ដារបណ្តុះបណ្តាលនិងពិគ្រោះយោបល់#៥៣៨ផ្លូវជាតិលេខ២សង្កាត់ចាក់អង្រែលើខ័ណ្ឌមានជ័យភ្នំពេញកម្ពុជា
លោកចឹក វិចិត្រ អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន លេខទំនាក់ទំនង +85577767579
Email: dstc@isc.gov.kh

គ មតិយោបល់សាធារណៈ
ចុចខាងក្រោមដើម្បីទាញយក
១ ការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីព្រាងស្តង់ដាកម្ពុជា សម្រាប់ភេសជ្ជៈទឹកក្រូចកាបូណាត 
២ ការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីព្រាងស្តង់ដាកម្ពុជា សម្រាប់អំបិលអ៊ីយ៉ូដ

២ ការទិញស្តង់ដារ
លោកអ្នកអាចស្វែងរកស្តង់ដារកម្ពុជាតាមរយៈបញ្ជីស្តង់ដារកម្ពុជាខាងលើ និងអាចមកមើល
និងទិញស្តង់ដារបាននៅបណ្តាល័យស្តង់ដារ
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន នៃវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា (ISC)
#៥៣៨ផ្លូវជាតិលេខ២សង្កាត់ចាក់អង្រែលើខ័ណ្ឌមានជ័យភ្នំពេញកម្ពុជា
និងតាមរយៈលោក ជិន ណារ៉ា ប្រធានការិយាល័យបណ្តាល័យស្តង់ដារ លេខទំនាក់ទំនង +85512346897
Emai: camtbt-info@isc.gov.kh


ចូលគណនីប្រើប្រាស់
អាគារលេខ៥០៨ ផ្លូវជាតិ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥ / ទូរសារៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥
អ៊ីម៉េលៈ camtbt-info@isc.gov.kh / វែបសាយៈ www.isc.gov.kh
©២០១៦​ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា.
រចនា និងបង្ហោះដោយ សឺវីងវេប សឹលូសិន.