វិញ្ញាបនបត្រកម្មបញ្ជក់ផលិតផល

Thu-21-April-2016

ការចេញវិញ្ញាបនបត្រផលិតផល គឺជាការបញ្ជាក់ថាផលិតផលមួយ​​ ពិតជាបានអនុលោមទៅតាមការតម្រូវនៃស្តង់ដារសម្រាប់ផលិតផល​នោះ តាមរយៈការធ្វើតេស្ត ការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យគុណភាព និងការអង្កេតតាមដានអំពីគុណភាព​ផលិតផលនៅតាមរោងចក្រ/សហគ្រាស។ ការបង្ហាញថាផលិតផល​មួយពិតជាបានអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារផលិតផលនោះ វាបានជួយៈ 

- ផ្តល់នូវទំនុកចិត្តដល់អ្នកប្រើប្រាស់ 

- ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្តើមមានការប្រកួតប្រជែង 

- ធ្វើឲ្យបញ្ញត្តិករមានទំនុកទុកចិត្តថា ផលិតផលនោះត្រូវបានធានាអំពីលក្ខខណ្ឌសុខភាព​ សុវត្ថិភាព ឬ​បរិស្ថាន។

ចូលគណនីប្រើប្រាស់
អាគារលេខ៥០៨ ផ្លូវជាតិ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥ / ទូរសារៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥
អ៊ីម៉េលៈ discinfo@camnet.com.kh / វែបសាយៈ www.isc.gov.kh
©២០១៦​ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា.
រចនា និងបង្ហោះដោយ សឺវីងវេប សឹលូសិន.