ក្រុមប្រឹក្សាស្តង់ដារជាតិ

Thu-21-April-2016

១ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម ប្រធាន
២ ប្រធានវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា អនុប្រធានអចិន្រ្តៃយ៍
៣ តំណាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម អនុប្រធាន
៤ តំណាងក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ អនុប្រធាន
៥ តំណាងក្រសួងសុខាភិបាល អនុប្រធាន
៦ តំណាងក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ សមាជិក
៧ តំណាងក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សមាជិក
៨ តំណាងក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន សមាជិក
៩ តំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សមាជិក
១០ តំណាងក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ សមាជិក
១១ តំណាងក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល សមាជិក
១២ តំណាងក្រសួងទេសចរណ៍ សមាជិក
១៣ តំណាងក្រសួងបរិស្ថាន សមាជិក
១៤ តំណាងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា សមាជិក
១៥ តំណាងរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា សមាជិក
១៦ តំណាងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ សមាជិក
១៧ តំណាងសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល សមាជិក
១៨ តំណាងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម សមាជិក
១៩ តំណាងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា សមាជិក
២០ តំណាងសមាគមឧស្សាហកម្មធុនតូច និងមធ្យមរាជធានីភ្នំពេញ សមាជិក
២១ តំណាងសមាគមអ្នកប្រើប្រាស់ សមាជិក
២២ តំណាងសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា សមាជិក  
២ តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្តង់ដារជាតិ - សម្រេចយល់ព្រម កែសម្រួល ឬលុបចោលស្តង់ដារជាតិណាមួយ
 - សម្រេចយល់ព្រម កែសម្រួល ឬលុបចោលសញ្ញាស្តង់ដារជាតិណាមួយ
 - កំណត់អំពីស្តង់ដារស្ម័គ្រចិត្ត ឬស្តង់ដារបញ្ជា ឬសញ្ញាស្តង់ដារ
- ជូនយោបល់ដល់រដ្ឋមន្រ្តីអំពីអាទិភាព និងគោលនយោបាយនៃស្តង់ដារូបនីយកម្ម កម្មវិធីផែនការគម្រោង និងសកម្មភាព នានាដើម្បីធានាឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់បំផុត
- ជូនយោបល់ និងលើកអនុសាសន៍ជូនរដ្ឋមន្ត្រី អំពីការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពនៃស្តង់ដារសម្រាប់ផលិតផលដំណើរ ការអនុវត្តការធ្វើតេស្ត និងសេវាកម្ម និងសម្រេចយល់ព្រមលើកម្មវិធីផែនការគម្រោង និងសកម្មភាពនានា សំដៅជំរុញ ប្រសិទ្ធិភាព និងការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្ម និងសម្រាប់ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ តាមរយៈសកម្មភាពស្តង់ដារូបនីយកម្ម
- ណែនាំវិទ្យាស្ថានអំពីលក្ខណវិនិច្ឆ័យ និងនីតិវិធីដែលទាក់ទិនដល់ការរៀបចំ ការសម្រេចយល់ព្រម ការទទួលយក និងការជ្រើសរើសស្តង់ដារ
- រៀបចំបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង សម្រាប់ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រុមប្រឹក្សា និង
- បំពេញមុខងារដទៃទៀតទៅតាមការកំណត់ ឬតាមការប្រគល់សិទ្ធិរបស់រដ្ឋមន្ត្រី។ 
៣ លេខាធិការដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្តង់ដារជាតិ 
៤ ដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្តង់ដារជាតិ 
៥ កម្មវិធីកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្តង់ដារជាតិ

ចូលគណនីប្រើប្រាស់
អាគារលេខ៥០៨ ផ្លូវជាតិ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥ / ទូរសារៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥
អ៊ីម៉េលៈ discinfo@camnet.com.kh / វែបសាយៈ www.isc.gov.kh
©២០១៦​ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា.
រចនា និងបង្ហោះដោយ សឺវីងវេប សឹលូសិន.