គណះកម្មការបច្ចេកទេស (គប)

Thu-21-April-2016

គណៈកម្មការបច្ចេកទេសទី១ផ្នែកសំណង់និងសម្ភារៈសាងសង់ហៅកាត់ (គប១)

គណៈកម្មការបច្ចេកទេសទី២ផ្នែកសារធាតុនិងផលិតផលគីមីហៅកាត់ (គប២) 

គណៈកម្មការបច្ចេកទេសទី៣ផ្នែកម្ហូបអាហារនិងម្ហូបអាហារកែច្នៃហៅកាត់ (គប៣) 

គណៈកម្មការបច្ចេកទេសទី៤ផ្នែកផលិតផលធញ្ញជាតិបន្លែនិងផ្លែឈើហៅកាត់ (គប៤) 

គណៈកម្មការបច្ចេកទេសទី៥ផ្នែកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហៅកាត់ (គប៥) 

គណៈកម្មការបច្ចេកទេសទី៦ផ្នែកផលិតផលអគ្គីសនីនិងអេឡិចត្រូនិចហៅកាត់ (គប៦) 

គណៈកម្មការបច្ចេកទេសទី៧ផ្នែកផលិតផលកៅស៊ូហៅកាត់ (គប៧) 

គណៈកម្មការបច្ចេកទេសទី៨ផ្នែកផលិតផលគ្រឿងយន្តហៅកាត់ (គប៨) 

គណៈកម្មការបច្ចេកទេសទី៩ផ្នែកផលិតផលគ្រឿងសម្អាងហៅកាត់ (គប៩) 

គណៈកម្មការបច្ចេកទេសទី១០ផ្នែកផលិតផលពីឈើហៅកាត់ (គប១០)

ចូលគណនីប្រើប្រាស់
អាគារលេខ៥០៨ ផ្លូវជាតិ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥ / ទូរសារៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥
អ៊ីម៉េលៈ discinfo@camnet.com.kh / វែបសាយៈ www.isc.gov.kh
©២០១៦​ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា.
រចនា និងបង្ហោះដោយ សឺវីងវេប សឹលូសិន.