ពាក្យស្នើសុំ

Fri-01-January-2021

ចុចខាងក្រោមដើម្បីទាញយកពាក្យស្នើសុំខាងក្រោម៖
១ ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ភាពអនុលោម


២ ពាក្យស្នើសុំបន្ថែមអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ប្រើប្រាស់សញ្ញាបញ្ជាក់ផលិតផល

៣ ពាក្យសុំចុះបញ្ជី ជាតំណាងក្រុមហ៊ុន រោងចក្រ ក្នុងការនាំចូល ផលិត គ្រឿងអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច

៤ ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនប័ត្រ និងអាជ្ញាប័ណ្ណប្រើសញ្ញាបញ្ជាក់ផលិតផល

៥ ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនប័ត្រប្រពន្ធ ISO 9001

៦ ទិដ្ឋាការចុះបញ្ជីវិញ្ញាបនបត្រប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង


៧ ពាក្យស្នើសុំលិខិតបញ្ជក់មុខសញ្ញា និងស្តង់ដារប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី

៨ ពាក្យស្នើសុំអជ្ញាបណ្ណ័ផលិតផល

៩ ពាក្យស្នើសុំ អជ្ញាប័ណ្ណប្រើសញ្ញាចុះបញ្ជីផលិតផល

១០ ពាក្យសុំចុះបញ្ជី និងចេញទិដ្ឋាការសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន រោងចក្រ សហគ្រាស និងសិប្បកម្ម ដែលបានទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រព័ន្ធ

១១ ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជីផ្នែកផលិតផលគ្រឿងយានយន្ត

១២ ពាក្យសុំលិខិតបញ្ជាក់ការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកណាមួយនៃផលិតផលយានយន្


ចូលគណនីប្រើប្រាស់
អាគារលេខ៥០៨ ផ្លូវជាតិ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥ / ទូរសារៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥
អ៊ីម៉េលៈ discinfo@camnet.com.kh / វែបសាយៈ www.isc.gov.kh
©២០១៦​ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា.
រចនា និងបង្ហោះដោយ សឺវីងវេប សឹលូសិន.