ទំនាក់ទំនង

Thu-04-February-2016

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរណាមួយនៅលើការទិញឯកសារស្តង់ដារ សូមទាក់ទងវិទ្យាស្ថានស្តង់ដាកម្ពុជានៅ:
ទូរសារ +855 23 425 052;
អាសយដ្ឋាន: វិទ្យាស្ថានស្តង់ដាកម្ពុជា (ISC)
 # 538 ផ្លូវជាតិលេខ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ 
ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា
E-mail: discinfo@camnet.com.kh

ម៉ោងធ្វើការ: ចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ វេលាម៉ោង 8.00 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 5.00 ល្ងាច
ថ្ងៃឈប់សម្រាកពីថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាកជាសាធារណៈ
     
សំរាប់ពត៌មានបន្ថែមស្តីពីស្តង់ដារកម្ពុជាសូមទាក់ទងវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជានៅ:
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន
E-mail: camtbt-info@isc.gov.kh
គេហទំព័រ: www.isc.gov.kh
# 538 ផ្លូវជាតិលេខ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ 
ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា
រាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

នាយកដ្ឋាន អភិវឌ្ឍស្តង់ដារ បណ្តុះបណ្តាលនិងពិគ្រោះយោបល់
E-mail: dstc@isc.gov.kh
វេបសាយ: www.isc.gov.kh
# 538 ផ្លូវជាតិលេខ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ 
ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា
រាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ចូលគណនីប្រើប្រាស់
អាគារលេខ៥០៨ ផ្លូវជាតិ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥ / ទូរសារៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥
អ៊ីម៉េលៈ discinfo@camnet.com.kh / វែបសាយៈ www.isc.gov.kh
©២០១៦​ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា.
រចនា និងបង្ហោះដោយ សឺវីងវេប សឹលូសិន.