និតិវិធីសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធគុណភាព

Thu-04-February-2016

ចុះទីនេះដើម្បីទាញយក និតិវិធីសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធគុណភាព

អត្ថបទដែលទាក់ទង

[ Mon-25-April-2016 ]
 ទាញយក កម្រៃសេវាសាធារណៈ

[ Thu-21-April-2016 ]
 ចុចទីនេះដើម្បីទាញយក បញ្ជីស្តង់ដារកម្ពុជា

[ Thu-21-April-2016 ]
វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុន​រោងចក្រ សហគ្រាស សិប្បកម្ម សេវាកម្ម និងសាធារណជនដែលមានការពាក់ព័ន្ធជ្រាបថា វិទ្យាស្ថានសូមធ្វើការផ្សព្វ​ផ្សាយអំពី “សេចក្តីព្រាងស្តង់ដារ” ក្នុងគោលបំណងផ្តង់​ឱកាសដល់ក្រុមហ៊ុន រោងចក្រ សហគ្រាស សិប្បកម្ម និងសាធារណជនដែលមានការពាក់​ព័ន្ធ ឬចំណាប់អារម្មណ៍ទៅនឹង ស្តង់ដារព្រាងខាងលើនេះអាចធ្វើការពិនិត្យ គ្រប់ចំណុចនៃ​សេចក្តីព្រាងស្តង់ដារទាំងនេះនៅវិទ្យាស្ថាន ស្តង់ដារកម្ពុជា ឬនៅគ្រប់មន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម រាជធានី-ខេត្ត​នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ឬតាមគេហទំព័រ www.isc.gov.kh ដើម្បីផ្តល់​មតិ ឬធ្វើការតវ៉ាជំទាស់មកវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា ជាលាយល័ក្ខណ៍អក្សរដោយត្រូវបញ្ជាក់ និង​បង្ហាញពីមូលហេតុ នៃការផ្តល់មតិ ឬការតវ៉ាជំទាស់ទៅនឹងស្តង់ដារព្រាងនេះ ឱ្យបានច្បាស់​លាស់​នៅ​ក្នុង រយៈពេលសាមសិប (៣០)ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនេះតទៅ។   ស្តង់ដារព្រាងខាងលើនឹងត្រូវដាក់ឆ្លងកិច្ចប្រជុំ ក្រុមប្រឹក្សាស្តង់ដារជាតិដើម្បីអនុម័ត និងប្រកាស​ឱ្យទៅជាស្តង់ដារកម្ពុជាផ្លូវការក្រោយពី៖ ក/- រយៈពេលសាមសិបថ្ងៃ ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ ក្នុងករណី​គ្មាន​ការ​ផ្តល់មតិ ឬការតវ៉ាជំទាស់ ខ/- បានធ្វើការពិនិត្យនឹងដោះស្រាយរួចរាល់ការផ្តល់មតិឬការតវ៉ាជំទាស់។           វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា សង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុន​ រោងចក្រ សហគ្រាស សិប្បកម្ម និង​ សាធារណជនដែលមានការពាក់ព័ន្ធឬចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ​ កម្ពុជា នឹងចូលរួមអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃសេចក្តីជូនដំណឹងខាងលើនេះ ដោយស្មោះស្ម័គ្រជាទី​បំផុត៕ អ្នកអាចធ្វើការតវ៉ាក្នុងការផ្តល់មតិតាមរយៈ E mail: DSTC@ISC.GOV.KHចុះទីនេះដើម្បីទាញយកព្រាងស្តង់ដារ១ ស្តង់ដារអង្ករពូជផ្កាច័ន្ធសែនសរ២ ស្តង់ដារអង្ករពូជផ្ការំដួល 
ចូលគណនីប្រើប្រាស់
អាគារលេខ៥០៨ ផ្លូវជាតិ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥ / ទូរសារៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥
អ៊ីម៉េលៈ discinfo@camnet.com.kh / វែបសាយៈ www.isc.gov.kh
©២០១៦​ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា.
រចនា និងបង្ហោះដោយ សឺវីងវេប សឹលូសិន.