ពាក្យសុំចុះបញ្ជី និងចេញទិដ្ឋាការសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន រោងចក្រ សហគ្រាស និងសិប្បកម្ម ដែលបានទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រព័ន្ធ
ពាក្យសុំចុះបញ្ជី និងចេញទិដ្ឋាការសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន រោងចក្រ សហគ្រាស និងសិប្បកម្ម ដែលបានទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រព័ន្ធ
លក្ខណៈពិសេសរបស់ឯកសារ
រៀបចំសរសេរដោយ :វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា
ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃ :ថ្ងៃទី១៥ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៦
ចំនួនទំព័រ :
សេចក្តីលំអិតបន្ថែមអំពីឯកសារ
ចូលគណនីប្រើប្រាស់
អាគារលេខ៥០៨ ផ្លូវជាតិ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខ័ណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥ / ទូរសារៈ (៨៥៥) ០២៣ ៤២ ៨៧ ៤៥
អ៊ីម៉េលៈ discinfo@camnet.com.kh / វែបសាយៈ www.isc.gov.kh
©២០១៦​ - រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ដោយ  វិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជា.
រចនា និងបង្ហោះដោយ សឺវីងវេប សឹលូសិន.